Marka
Bahasy
TMT  –  TMT
  • 11TMT
  • 796TMT
Dolandyryş sistema
Ekran ululygy
RAM
Ýyly

Telefon satyn almak üçin ýokardaky telefon belgisine jaň edip ýa-da on-laýn sargyt döredip sargydyňyzy tizlendirip bilersiňiz. Telefonlaryň maglumatlary (parametrleri) ýol görkeziji hökmünde ulanmak üçin goýuldy. Käbir modeller Türkmenistana gelmeýänligi üçin, maglumatlar (parametrler) doly we dogry görkezilmän biler. Has giňişleýin maglumaty telefon arkaly alyp bilersiňiz.

Synlar

maglumat tapylmady

Täze iber