Marka
Bahasy
TMT  –  TMT
  • 340TMT
  • 1800TMT
SIM sany
Dolandyryş sistema
Aragatnaşyk
Kamerasy
Kamera sany
Ekran ululygy
Ýyly
Klawiaturasy

Planşet satyn almak üçin ýokardaky telefon belgisine jaň edip ýada on-laýn sargyt döredip sargydyňyzy tizlendirip bilersiňiz. Planşetleriň maglumatlary ýol görkeziji hökmünde ulanmak üçin goýuldy.  Käbir modeller Türkmenistana gelmeýänligi üçin, maglumatlary (parametrleriň) doly we dogry görkezilmän biler. Has giňişleýin maglumaty telefon arkaly alyp bilersiňiz.

Synlar

maglumat tapylmady

Täze iber